© 2019 Ana Talevska 

Портал за Доктори

ВАЖНО!

Пациентот да се информира, да не доаѓа на аптека додека не е контактиран од фармацевтот дека лековите му се подготвени